Holmsunds-ror.se

Rör – rör det oss

Redan de gamla romarna insåg att det är smart att kunna transportera vatten längre sträckor. För det är ju så att ibland vill man ha tillgång till vatten även om man inte står precis bredvid en sjö eller en brunn. Därför lät man bygga något så fint och fiffigt som kallas akvedukter. Dessa hade till uppgift att föra vatten till rikets olika städer. Detta ansågs vara ett under i ingenjörskonsten och ett stort steg framåt på utvecklingsstegen.

Även i Sverige har vi exempel på akvedukter. Ett exempel på en ca 30 km lång akvedukt hittar vi på Korsnäs bruk i Gästrikland. Genom denna ledning får man sötvatten vilket kan användas i produktionen.

Utveckling

Teknik och utveckling har ju dock kommit långt sedan romartiden. Det finns en fantastisk uppfinning nu för tiden som kallas rör. Det finns rör av många olika material och typer inte bara för att leda vatten utan även för att leda bort spillvatten eller det vi helt enkelt kallar avlopp. De vanligaste materialen idag är koppar eller plast. Dessa har över tid visat sig vara säkra och lätta att arbeta med. Det som är viktigt för en bostadsinnehavare är att man ser till att så lite skräp som möjligt kommer ner i avloppsrören. Så när man har bokat sin flyttstädning kristianstad eller var man nu bor så bör man göra en efterkontroll. Det viktigaste man kan göra för att undvika stopp i avlopp med tråkiga översvämningar och vattenskador till följd är att se till att golvbrunnarna är väl rengjorda. Det samlas lätt hår, tvålrester, damm och annat smått och gott där som med tiden byggs upp till en propp. En bra städfirma ska så klart se till att det är gjort, men vid en efterkontroll bör man säkerställa att det verkligen är gjort. Skulle oturen vara framme och det blir vattenskador på grund av dåligt rengjorda brunnar så kan ansvaret komma att försöka skjutas tillbaka på den tidigare bostadsinnehavaren. Ett annat ofta förbisett område är vattenlåsen. Precis som golvbrunnarna bör de regelbundet rengöras.

Montage

Idag försöker man att undvika dolda läckor och fel genom att göra rören utanpåliggande. Detta har gått lite i trender. Ibland vill man dölja rören och bygger in dem i olika schakt och lådor. Under andra tidsepoker har man valt att ha rören synliga. Dels underlättar det underhållet och man ser snabbt om det börjar droppa och läcka någonstans. Även om man väljer det senare alternativet med utanpåliggande rör så kan det vara bra att isolera dem. Detta gäller särskilt för värmesystemet. Är man inte så händig själv eller har begränsat med tid så är det att rekommendera en fackman. Denne kan också se vad som lämpar sig bäst i det aktuella utrymmet om huruvida man ska lägga rören fritt eller klä in dem. Är du intresserad av en yrkesframtid som rörmokare så har du en spännande tid framför dig.