Holmsunds-ror.se

Dra nytt avlopp

Det finns mycket att tänka på innan ett nytt avlopp ska dras och möjligheterna till avloppslösningar varierar. Det handlar om allt från förutsättningarna på tomten till de förutsättningar som finns för huset. Innan planeringen går vidare är det bra att dela upp avloppet i tre delar.

    • Avloppsvattnet

  • Platsen
  • Drift och skötsel

Kostnad och arbete

Det går inte att undvika att ett avlopp betyder att en större investering behöver göras. För att undvika onödiga överraskningar är det bra att planera hela arbetet i förväg och att ta fackkunnigt folk till hjälp. Genom att ta in offerter går det att skapa en bra ekonomisk plan. Många gånger finns det ett behov av att låna pengar för att kunna genomföra hela projektet från början till slut. Den finansiella biten är mycket viktig eftersom investeringen ska hålla länge. En bra ränta och ett välrenommerat företag att låna pengar från skapar en långsiktig trygghet, allt detta hittar ni hos zmarta.se.

Avloppsvattnet

Om det är ett helt nytt avlopp behövs en avloppsanläggning. För den som vill anlägga en finns det ett flertal frågor som entreprenörerna eller konsulterna kommer att ställa. Frågorna kommer bland annat att handla hur många hushåll som ska dela på anläggningen, om hushållen är för åretruntbruk, om det ska vara för toalett eller bara köksbehov, om större badkar ska anslutas till avloppet, och en del frågor gällande dricksvattnet.

Det är mycket som ska tänkas på och för den okunnige kan det gå fel om vattenkemin inte fungerar tillsammans med reningstekniken. Vikten av att använda sig av fackkunniga personer i planeringsfasen är väldigt viktig för att resultatet ska bli bra.

Platsen för avloppsanläggningen

Platsen för din tilltänkta avloppsanläggning är otroligt viktig. Det gäller att ta hänsyn till den närliggande miljön och allt runtomkring. Omgivningen kan vara mer eller mindre känslig. Beroende på vad marken består av och hur grundvattnet är, gäller det att hitta ett bra ställe att släppa ut det renade avloppsvattnet på. Avloppet får inte på något sätt förorena dricksvattenbrunnar, grundvatten eller vattendrag.

För att ta reda på statusen i områden där du vill anlägga avloppet är det bra att kontakta miljökontoret i kommunen. Där går det att ta del av all nödvändig information för att kunna göra det korrekt från början.

Viktigt för kommande drift

Det är inte bara att dra avloppet och arbetet kring det som är viktigt. När avloppet är på plats kräver det kontinuerligt underhåll. Driften styrs av både tekniken som finns i anläggningen och de krav som myndigheterna har. Både service och de uppföljande kontrollerna behöver fungera rent praktiskt.

En slambil behöver kunna komma fram till anläggningen för att kunna tömma avloppet. Planera för att en slambil ska kunna ta sig ca 10 meter från anläggningen. Det här är för att arbetsmiljön och påfrestningen för slambilen inte ska bli för stora. Den grova slangen ska dras från bilen fram till anläggningen och det ska vara praktiskt genomförbart. Om avståndet inte kan hållas inom 10 meter behöver det kontrolleras med renhållningen för att stämma av att det är möjligt att tömma ändå.