Holmsunds-ror.se

Stambyte

Stambyte är när rör och ledningar i en byggnad byts ut och moderniseras. Det kan gälla alla ledningar som rör både vatten och elektricitet, men oftast när det pratas om stambyte så är det vattenrören som åsyftas. Huvudstammarna i byggtekniska termer är alla rör där inkommande vatten, tillvatten, och avloppsvatten är samlade. Det gäller inte alla ledningar i hela huset utan endast dem som kan kallas för vattnets motorvägar eller huvudleder. Grusvägarna, eller små ledningar kors och tvärs räknas inte. Ett stambyte får värdet på fastigheten att stiga.

Varför görs stambyten?

Alla rör har en förväntad livslängd. Ingenting håller för all evighet, plast kan bli skört och det kan bli sättningar i huset som kan skapa spänningar och senare sprickor i rören. Är det ett äldre hus som har byggts om flera gånger så kan rör och ledningar ligga lite överallt, och därför kan det vara bra att samla ihop alla befintliga rör och ledningar och ta bort dem som inte längre används. Byts inte stammarna kan det bli läckage och en vattenläcka i en fastighet kan bli en tråkig och kostsam historia. Ett stambyte varar i 30 till 40 år innan det är dags att göra om det.

Alternativ till stambyte

Ett alternativ till stambyte är relining. Det görs genom att lägga nya plaströr eller belägga insidan av de gamla rören med plast istället för att göra ett fullt stambyte. Detta alternativ används inte sällan av bostadsrättsföreningar eftersom priset på relining är lägre än priset på stambyte. En relining kan kosta från 30 000 kr till 50 000 kr medan ett stambyte kan kosta runt 200 000 kr per lägenhet, så det kan lätt bli ganska stora summor. En relining eller ett stambyte kan därför komma att kosta en bostadsrättsförening eller ett företag ganska mycket pengar, men hos capcito.com kan företagare låna pengar med hjälp av företagslån och kan då få en möjlighet att klara av ett nödvändigt byte/relining på stammarna om det skulle behövas.

Viktigt att tänka på om det ska bli relining istället är att kontrollera att entreprenören verkligen är ansluten till branschorganisationen. Det kan också vara värt att kolla upp med bostadsrättsföreningens försäkringsbolag hur de ser på relining och försäkringar. Vissa försäkringsbolag är skeptiska och anser att kvaliteten på det hela kan vara låg, och vill därför inte betala ut ersättning och olyckan skulle vara framme.

Företagen som utför relining brukar ge en garanti på 10 år. Jämför detta med 30 till 40 år som är livslängden på ett stambyte. Relining kan ses som en akut åtgärd för att förhindra ytterligare vattenskador om ett rör sprungit läck, inte som ett fullvärdigt alternativ till stambyte i ett helt flerfamiljshus.

Ett stambyte kan pågå under flera veckor och det är vanligt att totalrenovera badrum och kanske kök efteråt så att även ”grusvägarna” blir omskötta. Under tiden stambytet pågår kommer vattnet att vara avstängt från både kök och toalett, och i många fall installeras vattenposter lättillgängligt samt duschhus eller möjlighet för alla boende att kunna duscha och gå på toaletten.

Lite bökigt är det, men en rejäl vattenläcka i huset är jobbigare.