Holmsunds-ror.se

Dränering och rör

Marken runt omkring ett hus omges av vatten och lerjord, vilket gör att själva husgrunden lätt drabbas av fukt. Regnvatten ska föras bort och andra vattenansamlingar måste ledas bort med rätt system. Det kan vara stuprännor, brunnar och rännsten, men även rörledningar som tar bort vatten från huset och den fuktkänsliga miljögrunden.

I samband med husköp är det viktigt att kontrollera fukten i både fastighet och omgivning. Ska du bygga nytt är det A och O med en välplanerad markdränering. I den här artikeln berättar vi mer om dränering och rörsystem i fastigheter.

Nytt hus – att tänka på

För dig som ska flytta till ett nytt hus finns det många saker att kontrollera; en viktig del är att se över fukt och vattensystem. Kontrollera att fastighetens markgrund är dränerad och inte utsätts av fukt i för stor grad. Tipset är att se om tidigare ägare har dränerat eller på något sätt åtgärdat fuktproblem.

Den svenska berggrunden avger på många platser radongas, vilken kan ta sig in i huset. Trots säkra byggnadsmaterial finns alltid risken att radon tar sig in via otätheter i nybyggda fastigheter. För att minimera risken att huset drabbas av radongas kan dräneringsrör läggas ut i grundläggningsskiktet. Det är en form av slang som täcker en tämligen stor yta och gärna på en och en halv meters avstånd från grundmurarna. Slangens ena ände ska mynna ut i ett utrymme utanför huset. Då kan du enkelt koppla på en radonsug för att ta bort gasen som lagt sig under husets gjutplatta.

Det är viktigt att kontrollera att vattnet i våtutrymmen rinner undan på rätt sätt. Ska du installera en ny dusch gäller det att välja en golvbrunn som är effektiv utifrån badrummets förutsättningar. Kom även ihåg att dräneringsarbetet inte är en garanti för stopp i avloppet på grund av dåligt underhåll. Du måste helt enkelt mellan varven rensa golvbrunnen från hår eller annan smuts som rinner med smutsvattnet.

Hur går en dränering till?

Det är auktoriserade byggfirmor och dräneringsföretag som utför det fysiska arbetet med dräneringen av din tomt och fastighet. Du är dock alltid till din egen fördel som husägare att vara insatt i hur arbetet går till.

Dräneringsprojektet börjar med att marken runt huset grävs ren med någon typ av grävmaskin. Det finns alltså en stor risk att tomten skadas och du bör vara förberedd på att markanläggningsarbete kan krävas efteråt. Husgrundens väggar ska sedan göras rent samt putsas innan dräneringsproffsen kolla om det finns skador så som sprickor, vilka måste repareras.

För att kunna hålla inne värmen och samtidigt driva ut fukt måste grunden isoleras. Det finns många olika märken på marknaden som håller samma kvalitet. För att föra bort vattnet läggs dräneringsrör ut som i ledningar och dessa täcks sedan med en så kallad textilduk. Grus kan med fördel läggas ovanpå den uppgrävda dräneringsytan.