Holmsunds-ror.se

Stora företag som tillverkar rör

Rör av plast ligger nedgrävda som ett gigantiskt nät under våra fötter. Av och till ser vi dem när de grävs upp p.g.a. reparationsarbeten och förvånas över de massiva installationerna. Tillverkningen av de här rören är en lukrativ affär. Det finns vissa tillverkare som helt klart är ledande på marknaden och här är Wavin störst i Europa med en årlig omsättning på mer än en miljard euro. Plaströr av den typ som Wavin tillverkar kan användas till bl.a. dricks-, regn- och avsloppsvatten och tekniken gör ständiga förnyelser för att optimera de modeller som redan finns.

Målet är hållbarhet och rent dricksvatten

pvc-3d-vdwDen händige känner till plaströr från byggmarknadens sortiment. Olika typer av rör, som är tillverkade av olika kemiska kombinationer, kommer till användning för den som själv dränerar sitt hus eller byter ut vattenrör. De flesta av de här rören är tillverkade av PVC, ett material som kan formas med hjälp av andra kemiska tillsatser för att passa sitt ändamål. Det är inte det här materialet som används för att bygga en våningssäng, men ett som annars har ett mycket brett användningsområde. Det världsledande företaget Wavin började med vattenrör av PVC och har idag en mängd produkter av varierande material för olika anvnändningsområden. I fokus för Wavins produktion idag, som för så många andra liknande företag, ligger miljömedvetenhet och resursskonande produktionsmetoder. Så långt det är möjligt förpliktas leverantörer att välja korta och effektiva transportsträckor, samtidigt som Wavin själv är medlem i olika föreningar som verkar för hållbarhet. Företaget stödjer UNICEF i deras arbete att förse människor över hela världen med rent dricksvatten.

Kostnadseffektivt sätt att modifiera plast

Sedan ett decennium tillbaka har plast fått mycket negativ uppmärksamhet. Mjukgörare med det kemiska namnet ftalater, som ofta förekommit i t.ex. barnleksaker av plast, har visat sig vara hälsoskadliga. Numera är just avsaknaden av ftalater någonting som uttryckligen skrivs ut på en produkt, eftersom att de flesta konsumenter är uppmärksamma på sådan här information. Det finns företag som jobbar på att hitta nya metoder för att ta fram starkare och mer motståndskraftiga typer av plast, vilka inte är hälsovådliga. Exempel på tillvägagångssätt för ett företag med huvudkontor i Sverige är hur Nexam Chemical tillhandahåller plast som genom kemiska processer gjorts starkare. Tekniken från Nexam Chemical har fått stor genklang och företaget arbetar ihop med giganter som BASF, Sumitomo, ABB och Rolls-Royce. Nyckeln till Nexam Chemicals framgångar är att företaget satsar på att finslipa och vidareutveckla plastprodukter som redan existerar, och att de har metoder för att göra detta som inte nämnvärt påverkar plastens produktionssätt. Det här är alltså ett exempel på en process med relativt låg kostnad, vilken tar vara på de resurser som redan finns. För plaströr från Wavin och andra, liknande företag är det här ett utmärkt sätt att optimera produktionen.