Holmsunds-ror.se

Viktigaste renoveringarna att göra

Att bo i hus ger en härlig frihetskänsla på flera sätt. Men friheten innebär också att du behöver ta ansvar för att hålla huset i gott skick. Genom att fokusera på de viktigaste renoveringarna undviker du onödiga skador på huset.

Tänk på det här när du köper hus

Innan du ska köpa ett hus gäller det att fundera på många olika saker. Först och främst är förstås läget viktigt liksom storleken på huset. På boneo.se kan du söka på villor till salu Stockholm och få en bra överblick över utbudet på bostadsmarknaden. Fundera på om du vill köpa ett hus med renoveringsbehov eller inte. Ofta är dessa hus billigare men renoveringen kommer förstås att kosta en slant. Om du köper ett hus med renoveringsbehov är det viktigt att renovera rör, elledningar, tak och fasad om dessa är gamla och slitna.

Se till att rören är täta

Rören i ett hus behöver vara fräscha och bör bytas ut då och då. Visserligen håller de länge men inte hur länge som helst. Påfrestningarna på rör under vintern är extra stora och det är därför viktigt att rören är ordentligt isolerade. Rör som inte är av god kvalitet riskerar att gå sönder och därmed läcka vatten. I värsta fall kan läckaget leda till fukt- och mögelskador som gör att stora delar av huset måste renoveras från grunden.

Öka säkerheten med bra elledningar

Säkra elledningar som har installerats av en certifierad elektriker minskar risken för elfel och att en brand uppstår. Att se över elledningarna regelbundet är därför en av de viktigaste åtgärderna en husägare kan göra. Om du köper ett nytt hus bör du be besiktningsmannen att bedöma statusen på elledningarna extra noggrant för att se om de behöver dras om.

Lägg om taket

Taket är ett viktigt skydd för huset. Det ska stå emot regn, snö och fukt effektivt och leda bort vattnet som att det inte tränger in i husets konstruktion. En takomläggning hör med andra ord till en av de viktigaste renoveringarna för husägare. I många fall räcker det med att se över och byta ut de delar av taket som är i sämst skick. Är taket riktigt gammalt är dock ett takbyte det enda som gäller.

Undersök och fräscha upp fasaden

Tillsammans med taket är fasaden en del av ett hus yttre rustning mot väder och vind. Fasaden bör underhållas och tvättas regelbundet för att få bort mögel och smuts. Är fasaden bortom all räddning bör den renoveras grundligt. Tänk på att det kan finnas regler för fasadens utseende i detaljplanelagt område. Vad som gäller är särskilt viktigt att kolla upp när du planerar en ny färg eller ett nytt material på fin fasad.

clean-retina-pro