Holmsunds-ror.se

Rör och olika material

Rör är något som kan användas till enormt många saker, det är även något som finns överallt omkring oss. Rörens huvudsakliga uppgift är att leda vätskor och gaser. När man pratar om rör är det viktigt att dra distinktionen mellan vad som räknas som rör och vad som räknas som slangar. Ett rör är styva, till skillnad från slangen, och inte något man kan böja efter behag. En slang däremot är böjligt och oftast gjort av någon form av plast eller gummi. Rör är gjorda av en rad olika material, några av dessa är tegel, stål, plast, glas med flera. Glasrör och plaströr är bland de vanligaste rören personer som inte jobbar med rörläggning kommer i kontakt med. Dessa används till bland annat provtagning.

Rusty burst pipe in Baku Botanic Garden

Rusty burst pipe in Baku Botanic Garden

Rörmaterial I VA-ledningar genom åren

Den största delen av alla rör som används är i samband med vatten och avlopp, vilket vanligen förkortas VA. Dessa rör är oftast ganska stora för att klara av den mängd vatten som kommer att transporteras igenom dem. Nuförtiden är det vanligast att man använder sig av gjutjärn, PVC eller PE till både vatten och tryckavlopp. Detta har dock inte varit fallet igenom åren då man fram till 1800-talet använde sig av träledningar. Under 1800-talet började man sedan gå över till gråjärnledningar, vilket lyckades hänga sig kvar till 1970-talet i viss mån. Under första halvan av 1900-talet började man dock använda sig i allt större grad av stålledningar, vilket sedan 1950 börjades bytas ut mot betong och plastledningar. Valet av material till VA-ledningar handlar mycket om var dem skall grävas ned och hur marken ser ut där dem skall ligga. Det är även viktigt att tänka på hur mycket vätska som skall transporteras och vilken budget man har.

Rör på gymnasiet

Vill man jobba med industrirör finns det många möjligheter, det gemensamma är dock att dem kräver en utbildning på några år. Även om detta går att plugga sig till, även efter gymnasiet, kan det redan under tonåren vara bra att studera inom detta för att enkelt ta sig ut i rörbranschen. Oavsett om du vill gräva ned rör, svetsa rör eller sälja rör är industriprogrammen på gymnasiet ett bra steg i rätt inriktning. Här får du chansen att fördjupa dig i vilka material som används till att skapa rören samt vilka dimensioner som är bra för olika saker. Även om val av rör spelar stor roll för att få bra och välfungerande rör är det även viktigt att kunna hantera dem. Det är här bland annat svetsning spelar en stor roll, speciellt om man jobbar med metallrör. Grundläggande VVS-kunskaper spelar självklart också in när det handlar om en karriär inom rörbranschen.

clean-retina-pro