Holmsunds-ror.se

Vattenlås är en viktig detalj

För de flesta människor är avloppssystem och deras konstruktion obekanta ämnen. Vi förutsätter att de ska fungera; att vatten kommer ur kranarna och rinner bort i handfaten, att duschen fungerar och likaså tvätt- och diskmaskiner. Men vi ägnar sällan en tanke åt hur allt detta är möjligt, och vad som krävs för att hålla igång det. Det ligger faktiskt mycken snillrikhet bakom våra moderna avloppssystem. En standardlösning som är elegant i sin enkelhet är vattenlåset. Har du någonsin undrat varför handfat inte stinker, trots att de utgör en öppning mot enorma system av avloppsrör? Svaret är vattenlåset.

En genial idé, om än lågteknologisk

Vattenlås är den krökning av rören som du kan hitta direkt under handfaten i ditt kök och ditt badrum. De fyller en enormt viktig funktion med förbluffande enkelhet. I den “dal” som finns i vattenlåsets krökning, ligger tack vare gravitationen alltid vatten. Eftersom vattnen måste ta sig över den stigning som kommer omedelbart efter dalen, kommer alltid en liten mängd vatten (det som sist spolas ner i avloppet) stanna kvar. På detta sätt bildas en lufttät spärr i röret, som delar luften i avloppssystemet och luften i ditt hem. Således slipper du avloppsstank hemma! Denna geniala princip kan ha inspirerats av naturen. Ett belägg för denna teori är att en stor grotta med vattenlås upptäcktes på Gotland nyligen.

En gammal uppfinning

Vattenlåset blev i åtminstone vår del av världen uppfunnet av skotten Alexander Cummings på 1770-talet. Hans ursprungliga idé var en krökning av röret i ett slags s-form. Sedan dess har dock u-formade vattenlås tagit över, eftersom de anses vara betydligt effektivare. Denna lågteknologiska uppfinning har alltså ett antal sekel på nacken, men är trots detta så vital än idag. Utan vattenlåset skulle avloppssystemen orsakat hemska mängder avloppsgaser i våra hem, och rinnande vatten skulle måhända vara mer av en belastning än den bekvämlighet vi idag ser det som. Dessutom är vattenlåset en säkerhetsmekanism hos raffinaderier, som där hindrar utsläppet av farliga gaser.

clean-retina-pro