Holmsunds-ror.se

Tak och rör är viktiga vid husköp

Ett av de viktigaste och största beslut vi tar i livet är att köpa en egen bostad. Den fantastiska känslan av att äga sitt egna hem är oslagbar men kostnaden är hög, särskilt de första åren. De flesta hus på marknaden är dock inte nybyggen och många vill köpa ett hus med rustik och charm. En husägare som säljer ett välskött hem som regelbundet har underhållits både när det gäller tak, avlopp och rör är antagligen det säkraste köp man kan göra. Att köpa ett hus med dolda fel som snart visar sig ha stora renoveringsbehov är inte något en ny husägare önskar.

Inredning och vilken färg tapeterna har är det minst viktiga när det gäller en fastighets underhåll eller som avgörande faktor vid köp av ett hus. Rör och tak är däremot några av de absolut viktigaste delarna av ett hus. Ett hus med försummat underhåll eller dolda fel som upptäcks först efter ett husköp kan bli väldigt kostsamma.

När exempelvis nederbörd tränger in i ett hus beror det vanligtvis på att takbeläggningen inte längre är tät och detta kan orsaka rötangrepp. Skador som uppstått på den yttre takbeläggningen kan upptäckas ganska enkelt med blotta ögat eftersom det visar sig bland annat som spruckna eller lösa tegelpannor samt skador i plåttaket. Det är dock inte alla som klättrar upp på taket för att kontrollera dess skick.

Skador på ett undertak är tyvärr inte lika enkelt att upptäcka eftersom yttertaket kan verka vara i gott skick. Undertakets uppgift är att hindra vatten och fukt från att tränga igenom men om det uppstått revor eller hål i undertaket kan detta orsaka skador på fastigheten. En husägare kan enkelt förebygga skador på både under- och yttertak genom att anlita ett kunnigt företag som exempelvis Norrmalms Plåtslageri AB/norrmalmsplat.se för inspektion, underhåll, nytt tak eller renovering. En husägare som kan uppvisa ett bra och dokumenterat underhåll som utförts av en auktoriserad firma kommer givetvis att höja fastighetens värde vid eventuell försäljning.

De allra flesta som köper en fastighet ser till att en besiktning görs innan köpet blir klart. Vad de flesta inte inser, förrän det är försent, är att besiktningsmannen inte kontrollerar avloppen. För att undvika obehagliga överraskningar bör en husspekulant se till att få avloppen besiktigade av en rörmokare. Husspekulanten får själv stå för kostnaden av besiktning av husets rör men det är en liten kostnad i jämförelse. En husägare som ser till att sköta sin fastighets underhåll av rör och avlopp höjer givetvis husets värde. Kom dock ihåg att även ett relativt nybyggt hus inte alltid är garanterat felfritt på grund av byggfusk. Det finns många skäl till att inspektera fastighetens rör både som husspekulant och som fastighetsägare. En inspektion bör utföras av en professionell rörmokare som kan ge korrekt information gällande skicket på rör och avlopp. En rörfirma kan dessutom ge en ungefärlig kostnadsinformation för att lägga nya rör samt renoveringar som behöver göras. Detta är bra information både för en husägare som behöver nya rör eller för den som vill köpa drömhuset, trots dåliga rör och avlopp, men till ett lägre pris.

clean-retina-pro