Holmsunds-ror.se

Olika slags rör

Rör används till många olika saker: för våra avlopp och vår vattentillförsel och som bärande element i våra hus. De transporterar också olja och gas över långa sträckor. Det finns lika många olika slags rör som det finns användningsområden för dem, i det här inlägget ska vi kolla på några vanliga rörtyper. Det är rör som används inom olika branscher och för olika syften, ibland för att transportera vätskor eller gas, ibland för att ingå i olika typer av konstruktioner.

Konstruktionsrör

Konstruktionsrör används för många olika syften. För att stötta upp byggnader och tak och mycket annat. Tak kan du annars få hjälp med av Kompetens Plåtslageri som du hittar på webbadressen https://kompetensplatslageri.se/, ett Stockholmsbaserat företag som är experter på tak.

De så kallade konstruktionsrören används hur som helst alltså för att stötta upp olika typer av konstruktioner. Vanligtvis tillverkas de i stål. Fördelen med att använda rör snarare än solitt stål är att ihåliga rör har större bärfasthet.

PVC-rör

PVC-rör är en av de vanligast förekommande rörtyperna. De används för kallt och varmt vatten och till avlopp. PVC-rör finns i många olika storlekar och är lätta att jobba med och installera.

Rostfria stålrör och kopparrör

Rör i koppar och rostfritt stål används framför allt i fuktutsatta miljöer, exempelvis i kustområden som har högre luftfuktighet än inlandsområden.

PEX-rör

PEX är ett flexibelt plastmaterial och används numera ofta inom vissa typer av rörmokeri. En av fördelarna är att PEX-rören tillverkas med olika färgkoder, vilket gör dem lätta att koppla samman i stora och komplicerade rörsystem.

Gjutjärnsrör

Rör i gjutjärn är den kraftfullaste och tyngsta typen av rör och används vanligtvis för rörsystem som leds under markytan. De utgör oftast stommen i avlopps- och vattensystem.

clean-retina-pro