Holmsunds-ror.se

Avloppsrör

Avloppsrör, som med ett mer branschmässigt ord kallas vattenledningar, är de rör som ingår i ett ofta omfattande vattenförsörjningssystem till ett samhälle. Av den anledningen kan ”avloppsrör” vara en missvisande term, eftersom den bara syftar på rör som leder vatten bort från en bostad, medan en vattenledning kan användas både för att transportera vatten till bostaden och bort från bostaden. Faktum är att ”vattenledning” kan ses som något av en paraplyterm, och inom den termen kan man specificera olika rör beroende på vad deras funktion är. Förutom avloppsrör kan nämnas exempelvis stuprör, dagvattenledning och rör som används för kylvatten, uppvärmning och processvatten. Historiskt har vattenledningarna tillverkats av material som varit mer eller mindre skadliga för människors hälsa, till exempel bly, men idag är de vanligaste materialen olika plaster, till exempel PE, PEX, PVC, PP eller ABS. Det förekommer också vattenledningar i metaller som gjutjärn, rostfritt stål och koppar, liksom i sällsynta fall av gummi, betong eller keramiska material.Waterpipes

Ett vattenförsörjningssystem brukar typiskt vara utformat så att en grov och tjock vattenledning går från reningsverket eller vattenförsörjningen in i ett bostadsområde. Denna tjocka ledning brukar kallas huvudledningen, och är vanligtvis flera decimeter i diameter. Från huvudledningen går sedan smalare så kallade servisledningar som leder till stamledningarna i bostadsområdet. Från stamledningarna går i sin tur ännu smalare förgreningar som leder till varje hus. Inom ett flerbostadshus kan vattenledningarna som går till varje individuell kran vara så smala som 10 millimeter i diameter. Vanligtvis brukar skötseln och ansvaret av systemet vara uppdelat så att huvudledningen och servisledningarna tillhör kommunen, medan stamledningarna och de mindre förgreningarna tillhör respektive husägare eller bostadsförening. Om man som husägare till exempel drar vatten från huset ut till ett växthus man har på tomten, är man således själv ansvarig för funktionen och skötseln av den ledningen.

För att koppla ihop de olika rören i ett vattenledningssystem krävs en mängd olika komponenter, till exempel olika kopplingssystem. Dessa komponenter är alla sådana som VVS-montörer är bekanta med, och bara några exempel är vinkelkoppling, T-koppling, fläns och nippel. Kopplingssystemen tillverkas generellt i samma material som själva rören, och kan fixeras vid rören med hjälp av olika metoder, till exempel med gänga eller lim, eller genom svetsning, lödning eller klämning.

clean-retina-pro